Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

    Công ty Cổ Phần Vĩnh Quang– Nhà hàng Đại Hỷ

    Địa chỉ: 156 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM
    Email: info@daihy.com.vn
    Điện thoại: (08) 3755 3796 - (08) 3755 3797