Phạm vi sử dụng thông tin

  Chúng tôi sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

  Gửi thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới và những chương trình khuyến mãi của Chúng tôi

  Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng

  Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi

  Liên lạc với quý khách trong một số trường hợp đặc biệt.

  Nhận diện khách hàng đến thăm website